☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

 

Załącznik nr 2

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................………......................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... ...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2016-06-16 12:38:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2016-06-16 12:38:59)
 
 
ilość odwiedzin: 496774

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X