☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych pracowników oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach jest Dom Pomocy Społecznej w Gryficach; ul. Tadeusza Kościuszki 71; 72-300 Gryfice
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach jest Pan Maciej Dembiński, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: iod@it-serwis.com.pl
 3. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz przepisów nakładających na administratora obowiązek realizacji powierzonych zadań na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, oraz Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba, że wymagają tego odrębne przepisy.
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 1. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 2. Podanie danych osobowych jest wymagane do realizacji umowy lub realizacji prawnego obowiązku spoczywającego na administratorze, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości realizacji lub kontynuacji umowy lub spełnienia wymogów prawnych ciążących na administratorze.
 3. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 4. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-03-07 13:55:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-03-07 13:55:49)
 
 
ilość odwiedzin: 496719

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X