☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Formularz cenowy

                                                                                                                              Załącznik nr 1

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

FORMULARZ CENOWY OFERTY

Ja (My), niżej podpisany (ni)

 ............................………..............................................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................…............................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................…..............

(adres siedziby wykonawcy)

REGON...................................................... Nr NIP ..............................…...................................

 

Nr konta bankowego: ...................................................................................................................

 

nr telefonu ................................................. nr faxu ......................................................…...........

 

e-mail .............................................................................................

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę umowną brutto ……………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………..), w tym koszt transportu i montażu.

Cena za 1 szt. wynosi …………………………………… brutto zł.

Szczegółowa specyfikacja drzwi ppoż EI 30 – 4 sztuki

 

L.p.

Opis parametru wymaganego

(nie gorsze niż, lub równoważny)

Parametry

wymagane

Parametry

oferowane

 

Drzwi ppoż EI 30

 

 

1.

Przeszklone

TAK

 

2.

Dwuskrzydłowe

TAK

 

3.

Wymiary 150 cm x 230 cm

TAK

 

4.

Szerokość skrzydła czynnego min. 100 cm - 90 cm

TAK

 

5.

Gwarancja 36 miesięcy

TAK

 

 

 

  1. Oświadczam(y),że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ………… dni od podpisania umowy.
  2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.   

      5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia

umowy zgodnie z warunkami zamówienia /WZ/ i na wyżej wymienionych warunkach w

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 6. Posiadamy rachunek bankowy w banku ………………………………………………..

nr …………………………………………………………………………………………...

 

Na ofertę składają się :

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

6. ………………………

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2015-12-03 15:13:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2015-12-03 15:13:31)
 
 
ilość odwiedzin: 496606

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X