☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

             Załącznik nr 1

...............................................

          ( pieczęć wykonawcy)

 

 

 

                                       FORMULARZ OFERTOWY

      

 

  1.   Ja (My), niżej podpisany (ni)

 

..............……….................................................................................................................

 

….......................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.......................................................................................................…................................  

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................…..  

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON.................................................... NIP..............................…................................

Nr konta bankowego:

            ..........................................................................................................................................

 

nr  telefonu .................................................................nr faxu ………………………….

 

e-mail ........................................................................

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu

 

               zamówienia za wartość brutto : …………………………………………………….. zł

 

               …………………………………………………………………………………………

 (słownie brutto w zł)

po refundacji NFZ (w tym koszt transportu).

 

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość sztuk

Cena

jednostkowa

brutto po refundacji NFZ

Wartość

brutto

po refundacji NFZ

1

2

3

4

5

1.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Medium - nocne

2 160

 

 

2.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Large - nocne

29 520

 

 

3.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Large extra - nocne

11 520

 

 

Razem

 

 

 

 

 

  1. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie  ……… dni licząc od dnia złożenia zamówienia.
  2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

..............................., dn. ............................... .....................................................................

                                         (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku

oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-11-28 08:42:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-11-28 08:43:14)
 
 
ilość odwiedzin: 496769

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X