☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

             Załącznik nr 1

...............................................

     ( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

 

  1. Ja (My), niżej podpisany (ni)

..............……….................................................................................................................

….......................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.......................................................................................................…................................  

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................…..  

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON.................................................... NIP..............................…................................

Nr konta bankowego:

 

..........................................................................................................................................

 

nr  telefonu .................................................................nr faxu ………………………….

 

e-mail ........................................................................

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia :

 

L.p.

Parametry

TAK

NIE

 

Kocioł gazowy

 

 

1.

Wykonanie – stal nierdzewna

 

 

2.

Zasilanie – gaz ziemny

 

 

3.

Przyłącze gazu R 3/4

 

 

4.

Przyłącze wody G 1/2

 

 

5.

Moc całkowita 21 Kw

 

 

6.

Pojemność 150 l

 

 

7.

Gwarancja 12 m – cy

 

 

 

Patelnia elektryczna

 

 

1.

Wykonanie – stal nierdzewna

 

 

2.

wysokość od 850 mm do 900 mm

 

 

3.

szerokość od 720 mm do 960 mm

 

 

4.

długość od 900 mm do 980 mm

 

 

5.

Pojemność misy od 65 l do 80 l

 

 

6.

Zakres temp. roboczej do 275o C

 

 

7.

Gwarancja 12 m – cy

 

 

 

Mikser ręczny

 

 

1.

Wykonanie – stal nierdzewna

 

 

2.

Napięcie 230 V

 

 

3.

Moc elektryczna 0.40 Kw

 

 

4.

Prędkość obrotów od 1500 do 9000

 

 

5.

Do obróbki w naczyniach o poj. 50 l

 

 

6.

Długość ramienia min. 50 cm

 

 

7.

Gwarancja min. 12 m – cy

 

 

 

 

za cenę brutto : ………………………………………………………......................

 

………………………………………………………………………………………

(w tym koszt dostawy, wniesienia i montażu)

 

 

  1. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie…….dni zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

..............................., dn. ............................... .....................................................................

                                      (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku

oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2018-10-09 14:02:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2018-10-09 14:03:15)
 
 
ilość odwiedzin: 496636

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X