☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Dom Pomocy Społecznej                                                                    Gryfice, dn. 02.10.2017 r.

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

tel./fax.(91)384 25-65

 

 

 

                                                                                               

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na: „Wykonanie instalacji oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 35 w Gryficach”

Dotyczy sprawy: DPS.IV.271.5.2017.MP

 

 

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 14 ust. 1 i 2 poprzez wykreślenie z nich odniesienia do ustawy Prawo zamówień publicznych? Zamieszczone zapytanie ofertowe oraz projekt umowy jest wyłączony ze stosowania przepisów ustawy P.z.p na podstawie art. 4 ust. 8, w związku z powyższym odwoływanie się w umowie do przepisów tej Ustawy jest niewłaściwe.

ODP: Tak Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 14 ust. 1 i 2 poprzez wykreślenie z nich odniesienia do ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 1, Wykonawca zapewnia ochronę mienia tylko swojego, natomiast nie mienia DPS. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się „na ruchu” DPS co sprawia, że Wykonawca nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za mienie Zamawiającego. W razie wyrażenia zgody, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu.

ODP: Wykonawca zapewnia ochronę DPS w trakcie prac związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy i w ramach swoich działań.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 6 ust. 4, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na placu budowy tylko za zdarzenia związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy. Realizacja zamówienia odbywa się na czynnym obiekcie, więc Wykonawca nie może odpowiadać za wszelkie zdarzenia, które mogą mieć tam miejsce. W razie wyrażenia zgody, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w/w zapisu.

ODP: Tak. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność na placu budowy tylko za zdarzenia związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy i w ramach własnych działań.

PYTANIE 4

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie § 7 ust. 1 i wskazanie, czy w przedmiotowym zamówieniu wynagrodzenie będzie ryczałtowe czy kosztorysowe?

ODP: W przedmiotowym zamówieniu wynagrodzenie będzie takie jak przedstawione w ofercie Wykonawcy.

PYTANIE 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie drugiej części zdania w § 7 ust. 6 o treści „…zamienne, o ile ich wartość nie przekroczy wartości robót ujętych w kosztorysie i ofercie Wykonawcy”?.

ODP: Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie drugiej części zdania w § 7 ust. 6 o treści „…zamienne o ile ich wartość nie przekroczy wartości robót ujętych w kosztorysie i ofercie Wykonawcy”, jeżeli będą to roboty zamienne, nie prowadzące do zmiany jakościowej w zakresie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 6

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie § 10 ust. 1, jakie Karty Gwarancyjne Zamawiający ma na myśli, czy są to gwarancje materiałowe, czy o warunki gwarancji określone przez Wykonawcę?.

ODP: Zamawiający ma na myśli Karty Gwarancyjne urządzeń.

PYTANIE 7

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje minimum 2 lat gwarancji (Zapytanie ofertowe rozdział II pkt. 2) oraz zgodnie z § 10 ust. 5 rękojmi na 60 miesięcy licząc od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy?. Na marginesie należy zaznaczyć, że tak długi okres rękojmi (5 lat) dotyczy innych sytuacji min.budowy nieruchomości, a nie założenia drobnej instalacji.

ODP: Tak. Zamawiający oczekuje minimum 2 lat gwarancji na instalację, sprzęt, uruchomienie oraz 60 miesięcy rękojmi licząc od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

PYTANIE 8

Zwracamy się z prośbą, o ujednolicenie kar umownych za zwłokę wynikającą z § 11 ust. 1 pkt. 1 oraz z § 11 ust. 2 pkt. 1. Obecny kształt kar umownych stawia Zamawiającego na uprzywilejowanej pozycji względem Wykonawcy. Proponujemy ujednolicenie zapisów w ten sposób, aby wysokość kar w ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt 1 była identyczna w wynosiła 1 % wartości wynagrodzenia brutto.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na ujednolicenie zapisów w ten sposób, aby wysokość kar w ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt 1 była identyczna w wynosiła 1 % wartości wynagrodzenia brutto.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Z poważaniem

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2017-10-02 14:18:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2017-10-02 14:19:34)
 
 
ilość odwiedzin: 496620

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X