☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

             Załącznik nr 1

...............................................

     ( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

  1. Ja (My), niżej podpisany (ni)

..............……….................................................................................................................

….......................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.......................................................................................................…................................  

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................…..  

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON.................................................... NIP..............................…................................

Nr konta bankowego:

 

..........................................................................................................................................

 

nr  telefonu .................................................................nr faxu ………………………….

 

e-mail ........................................................................

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu

 

zamówienia za cenę brutto : ………………………………………………………...

 

………………………………………………………………………………………

 

  1. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie …………………………….. dni licząc od dnia otrzymania zlecenia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

..............................., dn. ............................... .....................................................................

                                      (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku

oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2017-08-23 15:06:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2017-08-23 15:06:23)
 
 
ilość odwiedzin: 496729

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X