☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Dom Pomocy Społecznej                                                                  Gryfice, dnia 09.12.2016 r.

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

 

 

                                                                                             

Dom Pomocy Społecznej w Gryficach zawiadamia, że w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na  Dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach” (D/13/2016) wpłynęło zapytanie następującej treści: 

PYTANIE 1 

 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycje 1-4) przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących materiału z jakiego wykonany jest oferowany produkt.

Informacji zawartych w kartach produktu / kartach technicznych stanowiących potwierdzenie wymogów w SIWZ nie ujawnia się jeżeli stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.

PYTANIE 2 

 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycje 1-3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycje 1-3) pieluchomajtki dla dorosłych złożenia oferty produktu, która utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji

PYTANIE 3 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycje 1-3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE 4 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycje 1-3): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycje 1-3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

 

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

 

 

PYTANIE 6

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycja 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycja 3): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 110-160cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 8

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycja 1): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE 9

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycja 4): majtek chłonnych o chłonności co najmniej 1400g?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pozycja 4): majtki chłonne, które posiadają inne rozwiązanie niż „Napis „Front” na przedzie wyrobu, ułatwiający zakładanie”, które ułatwia zakładanie produktu?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza.

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2016-12-09 13:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2016-12-09 13:25:13)
 
 
ilość odwiedzin: 496780

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X