☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Załącznik nr 3

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................………..................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

1.    posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

2.    posiada wiedzę i doświadczenie,

3.    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... .........................................................................................

                                                                               (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w    

                                                                        przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika     

                                                                                  wykonawców)

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2016-06-16 12:40:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2016-06-16 12:40:36)
 
 
ilość odwiedzin: 496735

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X