☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Sukcesywne dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach

                                                                                                                                             Gryfice,02.12.2015 r.

 

 

                      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.z  09.08.2013 r. z późn.zm. ) zawiadamiam, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : „Sukcesywne dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach” (D/10/2015) za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez :

OFERTA NR 1 -  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. , ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium: cena 95% (95 pkt.) oraz termin realizacji 5% (5 pkt) otrzymała łącznie 100 pkt. , spełniając wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Z postępowania odrzucono jedna ofertę.

OFERTA NR 2 - Abena Polska Sp.z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów- zgodnie z art. 89 ust. 1  pkt 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Przewidywany termin podpisania umowy  z wybranym Wykonawcą Zamawiający wyznacza na 08.12.2015 r.

 

 

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                     Marzena Pelc

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2015-12-02 14:30:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2015-12-02 14:31:03)
 
 
ilość odwiedzin: 496688

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X